logo langvinkeln

Intresseanmälan för plats på Långvinkelns Montessoriskola

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Måste fyllas i.
Barnets Namn *
Barnets Födeleår *

 

 

Vårdnadshavare 1 Namn *
Vårdnadshavare 1 Personnummer
Vårdnadshavare 1 Adress *
Vårdnadshavare 1 Postnummer *
Vårdnadshavare 1 Postadress *
Vårdnadshavare 1 Mobiltelefon *
Vårdnadshavare 1 Hemtelefon
Vårdnadshavare 1 E-post *

 

 

Vårdnadshavare 2 Namn
Vårdnadshavare 2 Personummer
Vårdnadshavare 2 Adress
Vårdnadshavare 2 Postnummer
Vårdnadshavare 2 Postadress
Vårdnadshavare 2 Mobiltelefon
Vårdnadshavare 2 Hemtelefon
Vårdnadshavare 2 E-post

 

 

När önskar barnet börja *
Årskurs *
Ange syskon på enheten för syskonförtur. (Namn, Personnummer, Avdelning)
Modersmålsundervisning
Övrigt

 

 

Långvinkelns Montessoriskola     l     Nedre Långvinkelsgatan 22-24     l     252 20 HELSINGBORG     l     0707-559319